Korece Türkçe Çeviri yapabilmek için farklı dillerde de olduğu gibi öncelikle anadile dilbilgisel ve edebi açıdan hakim olmak gerekir. Her tümcenin aslında ne anlama geldiği nasıl bir duygu barındırdığı ve bu dili konuşan insanlar için nasıl bir anlam taşıdığı lügat anlamından az veya çok değişiklik gösterebilmektedir.

Gerek Korece, gerekse de Türkçe, hem dilbilgisi hemde tarihi ve kültürel açıdan oldukça zengin dillerdir. İnsan, günlük yaşantısında, diyaloglarında tahmin ettiğimizden daha az sayıda sözcük kullanarak konuşurr. Fakat metinlerde yani yazı dilinde dilbilgisi ve edebi açıdan daha üst seviylerde ifadeler görürüz. Öyle ki en meşhur şairler, edebiyatçılar, yazarlar sanatlarını icra ederken olabildiğince ağdalı bir dil ve üslub kullanmaya çalışırlar. Şahsi fikrim gerek konuşma dilinde gerekse metinlerde ifadenin mümkün olduğunca sade ve muhatap olunan kişi veya kitlenin yaşı, eğitim geçmişi gibi etkenleri göz önünde tutarak yapılmasıdır. Bu, ayrıca tartışılacak bir konu olabilir. Fakat nihayetinde kesin olan bir şey var ki yazı dili konuşma diline göre daha edebi,ağır ve kuralcıdır denilebilir.

Bu, yalnızca edebi eserler ile sınırlı değildir. Hukuki, teknik, ekonomi, sanat gibi her alanda yazılı dil daha ağırdır diyebiliriz. Dolayısıyla tercüman açısından bakıldığında yazılı çeviriler sözlü çeviriye göre çok daha zorlayıcıdır.

Korece Türkçe Çeviri yaparken de tüm bu zorluklar fazlasıyla mevcuttur. Çevirmen hem Korece’ye hem Türkçe’ye son derece hakim olmalı, Bunun yanı sıra akademik eğitimini yabancı dil üzerine almış olmalıdır. Bu noktada konumuz Korece Türkçe çeviri olduğundan yabancı dil derken Korece’yi kastediyorum. Ayrıca tercüman, çeviri yaptığı alanın uzmanı değildir. Fakat asgari düzeyde söz konusu alanın terminolojisine yabancı olmaması gerekir. Bir metnin tam olarak ne ifade ettiğini anlamadıysanız, farklı bir dile tercüme edemezsiniz. Karşınıza çıkan bir terimin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız sadece sözlüğe bakarak bulacağınız sözcüğü olduğu gibi çeviriye koymak genelde eksik ve yanlış bir çeviriye sebep olur. Burada dikkat edilecek husus, hem o terimin anlamını araştırıp öğrenmek hemde hedef dildeki karşılığını araştırıp öğrenmektir.

Korece Türkçe Çeviri Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tercüme konusunda bir alanda uzman olmak çok uzun zaman alacak bir iştir. Her alanda her konu hakkında tercüme yapabileceğini düşünmek, tercüme alanında ilerlemenin ve gelişmenin önündeki en büyük engeldir. Korece Türkçe çeviri yapmak ve bu konuda uzmanlaşmyı amaçlayanlara öncelikle günlük olaylar hakkında kendi kendilerine tercüme yapmalarını tavsiye ederim. Gazete haberlerini veya popüler gündemle alakalı makaleleri tercüme etmek başlangıç için faydalı olacaktır. Korece haberler için Naver News (네이버 뉴스) tavsiye ederim.

Devamında, özellikle ilgi duyulan veya hedeflenen alanda Korece Tercüme çalışmalarına geçilebilinir. Özel bir ilgi alanı olmasa dahi zamanla ilgi duyulabilecek bir alan belirlemek önemli.

Korece Türkçe Çeviri Fiyatları

Tercüme edilen belgenin; ticari sözleşme , teknik döküman, mahkeme dava dosyası vb ne olduğuna göre Korece Türkçe Çeviri ücretleri farklılık gösterebilmektedir. Ortalama bir bilgi vermek gerekirse Korece – Türkçe Çeviri için sayfa başı fiyatlandırma 70 TL ile 130 TL arasında değişmektedir. Özellikle bazı alanlarda yapılan tercümelerde bunun daha üzerinde fiyatlar da söz konusu olabiliyor. Ek bilgi olarak, tercümede 1 sayfa dediğimizde boşluksuz 1000 karakter kast edilmektedir.